PRODUKTY - WYBIERZ KATEGORIĘ PRODUKTÓW

FILMY

Usuwanie osadów z wody

Usuwanie osadów kamiennych z wody. Zastosowanie produktu Nr 3 Żel Nano Ceramic Protect®

Aplikacja Powłoki ceramicznej

Aplikacja powłoki Ceramicznej Hard 9H Red Nano Ceramic Protect® na powierzchnie granitowe.

Aplikacja i test powłoki ceramicznej

Aplikacja i test powłoki Ceramicznej Hard 9H Red Nano Ceramic Protect® na powierzchnie z ceramiki użytkowej – toaleta

Aplikacja powłoki ceramicznej

Aplikacja powłoki Ceramicznej Hard 9H Red Nano Ceramic Protect® na powierzchnie granitowe 

Aplikacja powłoki ceramicznej

Aplikacja powłoki Ceramicznej Hard 9H Red Nano Ceramic Protect® na powierzchnie ceramiczne – umywalka

Aplikacja powłoki ceramicznej

Wyniki testu powłoki ceramicznej na panelach solarnych

test